Palvelut

Palvelut

Vamlas tarjoaa työnantajille ja työllistämispalveluiden työntekijöille asiantuntemusta ja välineitä, jotka auttavat löytämään sopivat ja motivoituneet työntekijät, luomaan edellytykset työssä onnistumiselle ja rakentamaan monimuotoisia, tuloksellisia työyhteisöjä.

Palvelujamme voi hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • työntekijän työkyvyn muutostilanteissa
 • yritys- ja työnantajayhteistyössä

Ratko asiantuntijapalveluna

Ratko-asiantuntijan ohjauksessa organisaation työntekijät muokkaavat ja selkiyttävät olemassa olevia työnkuviaan tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. ”Yli jäävistä” tehtävistä muodostetaan yhdessä yksi tai useampi uusi toimenkuva.

Työskentelyn avulla organisaatio saa tarkoituksenmukaiset työnkuvat, joita voidaan hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • tehtävien uudelleen jakamisessa
 • työssä jaksamisen ja työhön palaamisen helpottamisessa (esim. pitkä sairausloma, alentunut työkyky)

Lisäksi:

 • muotoiltuja työnkuvia voidaan ”kopioida” saman organisaation muihin toimipisteisiin
 • erilaisten osaajien työllistymismahdollisuudet sekä mahdollisuus työssä onnistumiseen paranevat
 • organisaation työkulttuuri ja työyhteisö monimuotoistuvat
 • työhyvinvointi ja yrityksen tuottavuus paranevat

Palvelun sisältö ja laajuus määräytyvät organisaation ja/tai yksikön koon ja tavoitteiden mukaan. Palvelun toteuttamiseen tarvittava työmäärä ja kustannukset arvioidaan tilaajan kanssa käytävän keskustelun perusteella.

Minimissään uuden työtehtävän muotoilu ja raportointi sisältävät seuraavaa:

 • suunnittelu, ohjeistus ja työpajan valmistelu
 • yhden työpajan fasilitointi organisaatiossa (2–3 tuntia)
 • työpajan purku, yhteenveto ja raportointi

Tilaa ilmainen arvio toteutuksesta.

Ratko-menetelmän käyttökoulutus

Yrityksille ja muille organisaatioille

Miten löydät sopivia, motivoituneita työntekijöitä? Entä millaisella työnjaolla henkilöstön osaaminen saadaan käyttöön mahdollisimman täysipainoisesti? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa työkaluja monimuotoiseen rekrytointiin sekä työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuihin.

Työllistämispalveluille

Onko tehtävänäsi edistää työnhakijoiden ja työnantajien tuloksellisia kohtaamisia ja asiakkaidesi työllistymistä? Kuuluuko toimenkuvaasi yhteistyö yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden kanssa? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa sinulle konkreettisia ja toimiviksi todettuja työvälineitä ja menetelmiä työnantajalähtöiseen, kaikkia osapuolia palvelevaan yhteistyöhön.

Koulutuksen päätavoitteet

 • osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan Ratko-työpajan, jossa työyhteisö käy läpi omat toimenkuvansa, karsii niistä ylimääräiset, oman ydinosaamisen ulkopuolelle jäävät tehtävät ja muotoilee näistä ylimääräisistä tehtävistä kokonaan uuden toimenkuvan
 • ymmärrät tuotteistamisen perusasiat ja osaat markkinoida sekä tarjota Ratko-palvelua eri sidosryhmille (työllistämispalvelut).

Osatavoitteet

 • hahmotat työn muotoilun perusperiaatteet 
 • osaat huomioida yleiset osallistavan työpajan vaiheet ja periaatteet
 • hallitset muutaman toiminnallisen menetelmän, jotka edistävät työtehtävän muotoilua ja yhteistoimintaa
 • ymmärrät työtehtävien muotoilun ja mukauttamisen sekä työnjaon muutosten olevan osa koko työyhteisön monimuotoisuuden kehittämistä

Koulutusten kesto ja sisältö

Peruskoulutus, kesto 4 tuntia.
 • Mikä Ratko-malli on?
 • Mitä työn muotoilu on?
 • Ratko-työpajan suunnittelu
 • Ratko-työpaja harjoitus
Perus- ja lisäkoulutus, kesto 4+4 tuntia
 • Peruskoulutuksen sisältö
 • Välitehtävä: Ratko-työpajan toteutus esim. omalla työpaikalla
 • Tuotteistamisen perusteet ja Ratko-menetelmän markkinointi
 • Fasilitointimenetelmiin tutustuminen

Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.

Pyydä tarjous koulutuksista

Työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointi

IMBA- ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arvioimiseen sekä niiden vertailemiseen. Menetelmien avulla päästään irti ”mutusta” ja saadaan päätösten ja valintojen pohjaksi puolueetonta faktaa. Teemme arviointeja työpaikoilla ja koulutamme ammattilaisia menetelmien käyttöön.

Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi työhön sijoittumisen, työssä jaksamisen ja työssä oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Menetelmien avulla laaditaan yksilön taitoprofiili ja tietyn työtehtävän vaativuusprofiili. Työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuus voidaan tunnistaa näitä profiileja vertaamalla. Millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan? Miltä osin työ on mahdollisesti liian kuormittavaa tai henkilön osaaminen yli työn vaativuuden?

Melbassa keskitytään työtehtävän psykososiaalisen vaativuuden ja työnhakijan vastaavien taitojen arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset sekä työtapaan, kuten omatoimisuuteen, liittyvät taidot.

IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä henkilön vastaavia taitoja. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen.


Katso video: https://youtu.be/1JsUXF7Lfdo

Seuraavat IMBA -koulutukset: Päivittyy marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja: https://www.vamlas.fi/imba-ja-melba/


Yritys- ja työnantajayhteistyö

Vamlas toteuttaa myös yritys- ja työnantajayhteistyökoulutusta työelämäyhteistyötä tekeville asiantuntijoille.

Osallistujat saavat yritysten kontaktoimiseen liittyvää käytännön tietoa ja taitoa sekä esimerkkejä. Käymme läpi erilaisia kysymystekniikoita tilanteissa, joissa soitetaan työnantajalle ja sovitaan tapaamista tai joissa neuvotellaan ja ollaan tekemässä päätöstä rekrytoinnista tai jatkotoimenpiteistä.

Koulutuksissa osallistujia autetaan löytämään vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Osallistujat oppivat sanoittamaan palvelunsa ominaisuudet, edut ja hyödyt ja rohkaistuvat siirtämään opitut asiat käytäntöön.

Lue lisää koulutuksista (pdf-tiedosto) »


Pyydä tarjous koulutuksistamme:

Pauli Leinonen, pauli.leinonen@vamlas.fi
Puh. 044 734 5845