Ryhmäkuva portaikossa

Katso video esteettömästä rekrytoinnista »

Organisaatiot hakevat rekrytoinneilla parasta mahdollista osaamista. Parhaiden osaajien löytyminen helpottuu potentiaalista hakijajoukkoa kasvattamalla. Tässä merkittävänä apuna on esteettömyys.

Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa. Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen liittyvän asian, teet työn hakemisen kaikille sujuvammaksi ja houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia.

Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. On sekä työnhakijan että yrityksen menetys, jos joku jää työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta jonkin tehtävään liittymättömän seikan takia.

Kenestä puhumme?

Rekrytoinnin esteettömyys ei kosketa vain pientä, marginaalista joukkoa: arvioiden mukaan noin 15 prosentilla väestöstä on jokin vamma. Fyysisten ja aistivammojen lisäksi vammoihin voidaan lukea esimerkiksi neurokognitiiviset erityispiirteet (ADHD, autismin kirjo) ja oppimisvaikeudet.

Vammaiset ihmiset ovat paitsi suuri, myös hyvin heterogeeninen ryhmä. Lisäksi he ovat ei-vammaisia henkilöitä koulutetumpia. Tästä huolimatta keskimäärin 80 prosenttia vammaisista ihmisistä on työelämän ulkopuolella.

Monimuotoisuus – erilaiset näkökulmat, kokemukset ja taustat – tuottavat tutkitusti tehokuutta, luovat innovaatiota ja vaikuttavat myönteisesti yrityksen menestykseen. Silti marginalisoituja ihmisryhmiä (vammaisuus, pitkäaikaissairaus, etninen tausta, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen jne,) edustavat jäävät usein joko kokonaan rekrytointiprosessien ulkopuolelle tai valitsematta. Samalla kun valtakunnassa koitetaan keksiä keinoja työllisyysprosentin nostamiseksi, valtava määrä osaamista ja motivaatiota heitetään hukkaan!

Esteetön rekrytointi kattaa ajattelu- ja toimintatavat sekä päätökset, jotka kohtelevat kaikkia hakijoita oikeudenmukaisesti ja huomioivat ihmisten erilaisuuden. Lue tästä, miten teet rekrytoinnistasi esteetöntä.

Töitä ja työnjakoa on toisinaan hyvä organisoida uudelleen. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi kiire ja ajanpuute, työntekijän työkyvyn alentuminen tai työt, jotka eivät varsinaisesti kuulu kenenkään toimenkuvaan ja joita hoidetaan oman toimen ohessa. Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn muotoiluun ja organisoimiseen. Sen avulla työyhteisö järjestää tehtäviä uudella, aiempaa mielekkäämmällä tavalla ja kokoaa yhdessä uuden työnkuvan ”yli jäävistä” tehtävistä.

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö

Ratko-menetelmä soveltuu kaikkiin työuran vaiheisiin. Se edistää osaltaan myös esteetöntä rekrytointia. Menetelmän avulla jo kymmenet työnantajat ovat työllistäneet vammaisia ja osatyökykyisiä osaajia erilaisiin tehtäviin.

Ratkossa kaikkien mukana olijoiden työtehtävät pilkotaan osiin. Oman toimen ohessa tehtävistä, ydinosaamisen ulkopuolelle jäävistä töistä luodaan uusi kokonaisuus: työntehtävä, jonka vaatimuksiin työntekijän taidot sopivat. Käytännössä Ratko toteutuu työpaikalla lyhyinä työpajoina. Asiantuntijatyönä voidaan tehdä myös työn ja tekijän yhteensovittamisen arviointi (IMBA ja Melba). Tutustu Ratko-menetelmään ja sen toteuttamiseen.

Vamlas tarjoaa yrityksille asiantuntemusta ja työkaluja, jotka auttavat luomaan hyvät edellytykset rekrytoinnille ja työssä onnistumiselle. Menetelmiä ja työkaluja voidaan hyödyntää kaikissa työuran vaiheissa, esimerkiksi työntekijän työkyvyn muuttuessa. Vamlasin palveluiden esittely »

Vammaisten lasten ja
nuorten tukisäätiö sr

Haapaniemenkatu 7-9 B 2.krs
00530 Helsinki

keskustoimisto@vamlas.fi
Y-tunnus: 0116657-1