Palvelut

Palvelut

Vamlas tarjoaa työnantajille ja työllistämispalveluille asiantuntemusta ja työkaluja, jotka auttavat luomaan hyvät edellytykset rekrytoinnille ja työssä onnistumiselle.

Palvelujamme voit hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • työntekijän työkyvyn muutostilanteissa
 • yritys- ja työnantajayhteistyössä

Ratko-asiantuntijapalveluna

Ratko-asiantuntijan toteuttamana organisaation työntekijät muokkaavat olemassa olevia työtehtäviä tai luovat kokonaan uuden tehtävän heidän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Organisaatioon jää muotoiltu työnkuva, jota he voivat hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • työssä jaksamisen- ja työhön paluun ratkaisuissa esim. pitkiltä sairauslomilta.

Lisäksi:

 • sitä voi ”kopioida” saman organisaation muihin toimipisteisiin.
 • Organisaation työkulttuuri ja työyhteisö monimuotoistuu, joka
 • mahdollistaa erilaisille työntekijöille paremmat edellytykset työllistyä ja selvitä työtehtävissään sekä työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat.

Palvelun sisältö ja laajuus määräytyvät organisaation ja/tai yksikön koon ja tavoitteiden mukaan. Ratko-palvelun tilaajan kanssa sovitaan ensin tavoitteista ja sen pohjalta arvioimme käytettävän työajan määrän ja kustannukset.

Minimissään uuden työtehtävän muotoilu ja raportointi sisältää seuraavaa:

 • suunnittelu, ohjeistus ja työpajan valmistelu
 • yhden työpajan fasilitointi organisaatiossa (2 – 3 tuntia)
 • työpajan purku, yhteenveto ja raportointi.

Tilaa ilmainen arvio toteutuksesta.

Ratko-menetelmän käyttökoulutus

Yrityksille ja muille organisaatioille

Millaisella työnjaolla henkilöstön osaaminen saataisiin parhaiten käyttöön? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa työkaluja monimuotoiseen rekrytointiin, työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuihin?

Työllistämispalveluille

Onko tehtävänäsi edistää työllisyyttä, tehdä yhteistyötä yritysten ja muiden työllistävien organisaatioiden kanssa? Ratko-menetelmän käyttökoulutus antaa sinulle uudenlaisia työvälineitä ja menetelmiä työnantajalähtöiseen yhteistyöhön.

Koulutuksen päätavoitteet

 • osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan Ratko-työpajan, jossa työyhteisö muotoilee muokatun työnkuvan olemassa olevista työtehtävistä, 
 • ymmärrät tuotteistamisen perusasiat ja osaa markkinoida sekä tarjota Ratko-palvelua eri sidosryhmille. (työllistämispalvelut)

Osatavoitteet

 • hahmotat työn muotoilun perusperiaatteita ja erilaisia tapoja, 
 • osaat huomioida yleiset osallistavan työpajan vaiheet ja periaatteet.
 • hallitset muutaman toiminnallisen menetelmän, jotka edistävät työtehtävän muotoilua ja yhteistoimintaa ja
 • ymmärrät työtehtävien muotoilun ja mukauttamisen sekä työnjaon muutosten olevan osa koko työyhteisön monimuotoisuuden kehittämistä.

Koulutusten kesto ja sisältö

Peruskoulutus, kesto 6 tuntia
 • Mikä on Ratko-malli?
 • Mitä on työn muotoilu?
 • Ratko-työpajan suunnittelu
 • Ratko-työpaja harjoitus
Perus- ja lisäkoulutus, kesto 6+4 tuntia
 • Peruskoulutuksen sisältö
 • Tuotteistamisen perusteet ja Ratko-menetelmän markkinointi
 • Välitehtävä: Ratko-työpajan toteutus esim. omalla työpaikalla

Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan.

Seuraava koulutus 17.9.2019 Helsinki

Pyydä tarjous koulutuksista

Työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointi

IMBA ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointiin ja niiden vertailuun. Teemme arviointeja työpaikoilla ja koulutamme ammattilaisia menetelmien käyttöön.

Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi työhön sijoittumisen, työssä jaksamisen ja työssäoppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Menetelmien avulla voidaan laatia jonkin työtehtävän vaativuusprofiili ja vastaavasti yksilön taitoprofiili. Profiileja vertaamalla voidaan tunnistaa työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuus. Millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan ja millä alueella työ on liian kuormittavaa tai henkilön taidot ovat yli työn vaativuuden.

Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset ja työtapaan liittyvät taidot.

IMBAnavulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen.

Katso video: https://youtu.be/1JsUXF7Lfdo

Lisätietoja: https://www.vamlas.fi/imba-ja-melba/

Seuraavat koulutukset 11.9 Melba ja 25.9 IMBA

Yritys- ja työnantajayhteistyö

Vamlas toteuttaa myös yritys- ja työnantajayhteistyökoulutusta työelämäyhteistyötä tekeville asiantuntijoille. 

Lue lisää koulutuksista (pdf-tiedosto) »