Esteetön rekrytointi

Sivulla olevat vinkit ja tarkistuslistat ohjaavat sinua tarkastelemaan rekrytointikäytäntöjesi eri vaiheita esteettömyyden näkökulmasta. Havaitset ehkä pullonkauloja, joihin henkilöiden työnhaku voi juuttua. Löydät myös joitakin ratkaisuja ja uusia vaihtoehtoja henkilöstön hankintaan.


Video: Näin onnistut esteettömässä rekrytoinnissa Vahti-sankarin kertomana. Intro

Rekrytoinnin suunnittelu

Onnistuneessa rekrytoinnissa työ ja tekijä kohtaavat. Määrittele ensin haettava työ. Analysoi, mitä tehtävään kuuluu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Luettele työn eri vaiheet ja osa-alueet.

Erittele sen jälkeen työssä vaadittava välttämätön osaaminen, valmiudet ja taidot. Valintakriteereihin voi kuulua tietty koulutus, työkokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Mieti tarkkaan, miksi edellytät vaikkapa tietynlaista työkokemusta. Varmista, että et kuvita kriteereillä omaa oletustasi ihannetyöntekijästä.

Epämääräiset vaatimukset tai toiveet hakijan ominaisuuksista hankaloittavat soveltuvuuden arviointia. Mitä tarkoitat esim. luovuudella, sosiaalisuudella tai joustavuudella? Määrittele, mitä ne ovat haettavassa työssä.

Tarkistuslista rekrytoinnin suunnitteluun

 • Työtehtävä määritellään ja analysoidaan.
 • Valintakriteerit perustuvat työtehtävän todellisiin vaateisiin. Mitkä asiat ovat välttämättömiä työssä pärjäämiselle?
 • Tarkistetaan, että kriteerit eivät kuvaa omaa ihannekuvaa työntekijästä, esimerkiksi ns. hyvää tyyppiä. Epämääräisiä kriteerejä ei käytetä.

Työpaikkailmoitus

Hyvä työnhakuilmoitus ohjaa työnhakijaa arvioimaan kahta asiaa: kiinnostaako työtehtävä häntä ja onko hänellä siihen oikeaa osaamista? Kuvaa työtehtävän sisältö ja valintakriteerit selkeästi, jotta arviointi onnistuu. Tässä auttaa valmis työn analyysi ja kriteerien määrittely.

Käy lävitse tarkkaan käyttämäsi kieli ja sanat: Eihän niihin liity oletuksia esim. sopivan kandidaatin sukupuolesta tai vammattomuudesta?

Työnhakija arvioi kiinnostustaan ja sopivuuttaan myös sen mukaan, millainen organisaatio on työnantajana. Liitä ilmoitukseen tietoa arvoistanne ja työpaikan arjesta. Tieto mukautusmahdollisuuksista on tärkeä tieto vammaiselle työnhakijalle.

Tarkistuslista työpaikkailmoituksen laadintaan

 • Työtehtävä on selkeästi ja ymmärrettävästi kuvattu.
 • Valintakriteerit ovat realistiset ja selkeästi kuvattu. Ne eivät ole syrjiviä.  
 • Jos organisaation arvoihin tai periaatteisiin kuuluvat yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja/tai esteettömyys, niistä on kerrottu.
 • Ilmoituksessa kerrotaan, miten työtä voi mukauttaa ja miten siinä voi kehittyä. Osa-aikaisuus kiinnostaa useita.
 • Ilmoitukseen on liitetty linkkejä työn arkeen, erilaisten työntekijöiden videoihin, blogeihin tai tarinoihin.
 • Työpaikkailmoituksen kannustuslauseke rohkaisee hakemaan

Esimerkki ns. kannustuslausekkeesta

(Yrityksen/työnantajan nimi) arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolia olevia ja vammaisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua. Pyrimme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia. Voit ilmoittaa työnhakuprosessin aikana tarvitsemistasi mukautuksista ja esteettömyyttä koskevista toiveistasi henkilölle XX tai työnhakulomakkeen kohtaan XX.

Ilmoituskanavat

Yhä suurempi osa työpaikoista kulkee vanhoissa tutuissa verkostoissa – joko työnantajan tai työntekijöiden tuttujen kautta. Tällöin ilmoittelulla ei tavoiteta uudenlaisia hakijaryhmiä. Ilmoituskanavia monipuolistamalla saavutat uutta osaamista ja eri taustaisia henkilöitä.

Verkostoidu ja hakeudu ennakkoluulottomasti uusiin piireihin: erilaisiin tapahtumiin, vammais- ja maahanmuuttajajärjestöihin, työllisyyspalveluihin, oppilaitoksiin ja harrastuspiireihin.

Ilmoita digitaalisissa kanavissa ja muissa medioissa monipuolisesti ja saavutettavasti: ota käyttöön Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, ilmoittelusivustot, mobiilisovellukset, omat nettisivut, erilaiset lehdet, ilmaisjakelut, radio, vaikka televisio jne.

Tarkistuslista ilmoituskanaviin

 • Ilmoittelu on monikanavaista.
 • Pyritään aktiivisesti tavoittamaan uusia työnhakijaryhmiä verkostoitumalla uusiin piireihin. 
 • Digitaalinen ilmoittelu on kaikille saavutettavaa. Ilmoitus toimii mm. näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla ja videot ovat tekstitettyjä kuulovammaisia ja heikosti suomea osaavia varten.

Hakutavat

Tee työnhakemisesta mutkatonta. Tarkoitushan on löytää parhaat osaajat tehtävään, ei keskittyä hakemisen tekniikoihin.

Anna hakijoille tilaisuus näyttää osaamistaan ja motivaatiotaan eri tavoin. Älä rajaa hakutapoja pelkkään kirjoitettuun tekstiin. Tarjoa mahdollisuus lähettää tekstin lisäksi kuvia, videoita, äänitiedostoja tai työnäytteitä omista taidoistaan. Monet pitävät siitä, että voivat tulla suoraan paikan päälle kysymään töitä ja esittäytymään.

Anonyymin työnhaun avulla saatat tavoittaa osaajia, jotka eivät muuten osallistuisi hakuun. Tällöin hakija voi jättää hakemuksesta pois sellaiset taustatiedot, joilla ei ole merkitystä työnteon kannalta, mutta jotka voivat aiheuttaa syrjintää.

Tarkistuslista työnhakutapoihin

 • Työnhakijoille tarjotaan erilaisia tapoja hakea työpaikkaa. Työn hakeminen ei perustu pelkkään kirjoitettuun tekstiin.
 • Verkkohakemukset ovat saavutettavia kaikille (mm. toimivat ruudunlukuohjelmilla, ovat helppokäyttöisiä).
 • Hakijoille tarjotaan tilaisuuksia hakea nopeasti ja helposti, esim. rekrytilaisuuksissa. Työpaikasta kiinnostuneella on mahdollisuus tulla paikan päälle kysymään ja hakemaan töitä. Tarjolla on esim. pikahaastattelu ja avoimia rekryovia.
 • Hakija voi käyttää myös anonyymia hakua (nimi, ikä, sukupuoli esim. poistettu).
Työtaitotesti kertoo enemmän

Työtaitotesti voidaan toteuttaa jo ennen varsinaisen työnhaun alkamista. Jokainen työpaikasta kiinnostunut tekee työssä tarvittavaa taitoa mittaavan testin. Kun henkilö on läpäissyt sen, hän pääsee täyttämään hakulomakkeen. Työtaitotestit voivat lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää vääriä ennakko-oletuksia, sillä niissä mitataan vain osaamista. Huom.! On tärkeä tarkistaa, että testi kohtelee kaikkia tasavertaisesti eikä sulje päteviä hakijoita pois. Sen on oltava mm. saavutettava kaikille (mm. verkkotestissä teksti luetaan ääneen näkövammaisia varten ja videon sisältämä puhe on tekstitetty kuulovammaisia varten).

Hakemusten käsittely

Onnistut pätevimpien ja parhaimpien hakijoiden valinnassa, kun annat kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden päästä haastatteluun. Kiinnitä huomiota siis vain olennaiseen: osaamiseen ja kriteereihisi!

Hakemuksista saat tietoa sellaisistakin henkilöiden ominaisuuksista, jotka eivät liity itse työn tekemiseen. Niistä voi selvitä mm. hakijan sukupuoli, ikä, vammaisuus, etninen tausta, terveydentila tai vaikkapa harrastukset. Älä tee näiden perusteella oletuksia hakijan osaamisesta. Tiedosta stereotyypittelyn vaarat ja tunnista omat ennakkoluulosi.

Tarkistuslista hakemusten käsittelijälle

 • Haastateltavat valitaan etukäteen päätettyjen valintakriteerien mukaisesti.
 • Tunnistetaan omat ennakko-oletukset ja stereotypiat (esim. millainen henkilö on sopiva mihinkin työhön). Ei anneta niiden vaikuttaa päätökseen.
 • Pyritään pääsemään ennakko-oletusten taakse vaikkapa kutsumalla hakijoita vapaamuotoiselle tutustumisvierailulle.
Pikahaastattelu saattaa riittää

Eräässä kaupan alan työpaikassa päätettiin kokeilla kesätyön haussa pikadeittejä vaihtoehtona normaalille hakuprosessille. Pikahaastatteluilla haluttiin antaa paremmat mahdollisuudet myös niille, jotka eivät pysty tuomaan vahvuuksiaan esiin kirjallisessa hakemuksessa. Valintakriteerit työhön olivat selkeät: palvelukseen haettiin hyviä asiakaspalvelijoita. Kasvokkainen tapaaminen antoi kaupan alan kokeneille esimiehille riittävät tiedot arvioida hakijoiden osaamista.

Työhaastattelu

Haastattelussa arvioidaan, onko hakijalla oikeaa osaamista ja soveltuvuus työhön. Etukäteen pohdittu keskustelurunko auttaa tässä. Keskity vain työhön liittyviin, oleellisiin asioihin. Kerro avoimesti tehtävästä ja työpaikasta. Siten annat hakijalle mahdollisuuden punnita omaa soveltuvuuttaan.

Älä arvaile, vaan kysy. Voit kysyä, jos sinua esimerkiksi mietityttää, miten vamma vaikuttaa jostakin tehtävästä suoriutumiseen.

Valitse haastattelupaikaksi riittävän esteetön tila. Työnhakija voi mm. liikkua pyörätuolilla, käyttää tulkkia tai olla heikkonäköinen. Älä hämmenny, vaikka haastatteluun tulisi erilainenkin hakija! Kohtaa hänet samoin kuin muut. Kokeile myös vaihtoehtoja perinteiselle työhaastattelulle. Toimisiko tiimihaastattelu, etähaastattelu tai työnäyte paremmin?

Tarkistuslista työhaastattelijalle

 • Puhutaan työtehtävien kannalta olennaisista asioista. Haastatteluja varten on olemassa haastattelurunko.
 • Ei esitetä yksityiselämään tai diagnooseihin liittyviä kysymyksiä.
 • Haastatteluun luodaan keskusteleva, kiireetön ja avoin tunnelma.
 • Haastattelupaikka on kaikenlaisille työnhakijoille esteetön ja saavutettava (mm. ei portaita, hyvä valaistus, ei taustamelua). Mukautuksia on tarjolla: mm. tulkkia tai puhesyntetisaattoria käyttävälle lisäaikaa.
 • Tarjotaan vaihtoehtoja perinteiselle työhaastattelulle. Voisiko työnhakija valita itse haastattelutavan ja -paikan (esim. kävely ulkona, videohaastattelu vai mieluiten työnäyte)?
Hakijaystävällinen haastattelu

Henkilöstöpalvelu Lumentian Hoituu-palvelu työllistää autismin kirjon henkilöitä. Heillä on työelämän vahvuuksia, joita muilla hakijoilla ei välttämättä ole. Haastattelussa useat heistä menevät lukkoon eikä osaaminen koskaan tule esiin. Lumentia on luonut ”autismiystävällisen” rekrytointiprosessin. Haastattelut tehdään Autismisäätiön tiloissa, jotka ovat työnhakijoille ennestään tutut. Mukana on hakijalle tuttu työhönvalmentaja. Haastattelija etenee rauhallisesti ja käyttäytyy empaattisesti. Näin työnhakijat voivat tuoda esiin omia vahvuuksiaan, ja heidän työssä pärjäämistä voidaan arvioida.

Työntekijävalinta

Eiväthän esimerkiksi hakijan ulkonäkö, sosiaalisuus, sen hetkinen kielitaito, sukupuoli tai samankaltaisuus itsesi kanssa vaikuta päätökseen? Tee valintapäätös vain osaamisen perusteella. Huomioi kaikkien potentiaali.

Käytä rekrytointia monimuotoisuuden kirjon lisäämiseen, ja valitse työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä. Uudenlaiset työntekijät tuovat usein mukanaan uutta arvoa. Huomaa esim. uudet ideat, osaaminen, verkostot ja ajattelutavat. Voit soveltaa valinnassa myös positiivista erityiskohtelua.

Älä arkaile työnhakijan tarvitsemia mukautuksia ja jätä ketään valitsematta niiden takia. Muista, että työnhakija on itse paras asiantuntija mukautuksissa – sinun ei tarvitse osata tai hallita niitä.

Tarkistuslista valintaa tekeville

 • Tiedostetaan ja muistetaan stereotyypittelyn vaarat.
 • Varotaan suosimasta sellaisia hakijoita, jotka ovat rekrytoijan itsensä tai aiemman työntekijän kanssa samankaltaisia. Valitaan työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä.
 • Käytetään mukautuksia (mm. työaikajärjestelyt, esteettömyys, apuvälineet) ja positiivista erityiskohtelua tarvittaessa.
 • Havaitaan (erilaisen) hakijan mukanaan tuoma uutuusarvo.
 • Käytetyt testit ja testaustavat soveltuvat kaikenlaisille työnhakijoille, eivät syrji ketään eivätkä suosi tietynlaisia hakijoita. Pikatestien tuloksien ei anneta ratkaista valintaa.

Vinkit ovat syntyneet työpajoissa, joihin osallistui rekrytoinnin ammattilaisia, eri vammaryhmiä edustavia työn hakemisen kokemusasiantuntijoita, työllisyysalan ja esteettömyyden asiantuntijoita ja monimuotoisuuden johtamisen asiantuntija.

Esteetön rekrytöinti -video

Videolla käydään lävitse rekrytoinnin eri vaiheita, joiden avulla voit tukea monimuotoisuutta ja rakentaa kaikille sopivaa työpaikkaa ja johtamista – ja samalla saada uusia erilaisia hakijoita.