Etusivu

Esteetön rekrytointi on sujuvaa kaikille

Katso video esteettömästä rekrytoinnista »

Rekrytoinneilla hankitaan organisaatioon parasta mahdollista osaamista. Potentiaalista hakijajoukkoa laajentamalla kasvatat mahdollisuuksiasi parhaiden osaajien löytymiseen. Esteettömyys on keino tähän.

Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa: Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen kuuluvan asian, teet työn hakemisen kaikille aiempaa sujuvammaksi. Houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia.

Esteetön rekrytointi on myös syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. Kenenkään ei pidä jäädä työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta minkään työhön liittymättömän seikan takia.

Kenestä puhumme?

Rekrytoinnin esteettömyys ei kosketa vain pientä, marginaalista joukkoa: noin 15 prosentilla väestöstä on jokin vamma. Fyysisten ja aistivammojen lisäksi vammoihin voidaan lukea esim. neurokognitiiviset erityispiirteet (ADHD, autismin kirjo) tai oppimisvaikeudet. Vammaiset ihmiset ovat hyvin heterogeeninen ja iso ryhmä. Vaikka heidän koulutustasonsa on lähes yhtä korkea kuin vammattomien, vain joka viides heistä on tällä hetkellä työelämässä. Heille esteettömyys rekrytoinnissa onkin usein välttämätöntä.

Lisäksi isolla osalla työikäisistä on jokin pitkäaikaissairaus tai alentunut toimintakyky. Meillä on myös eri äidinkieliä, sukupuolia, uskontoja ja niin edelleen. Loppujen lopuksi harva meistä edustaa nk. täydellistä ihannetyöntekijää.

Esteetön rekrytointi kattaa ajattelu- ja toimintatavat sekä päätökset, jotka kohtelevat kaikkia hakijoita oikeudenmukaisesti ja huomioivat ihmisten erilaisuuden. Lue lisää, miten teet rekrytoinnistasi esteetöntä.

Sopivat tehtävät

On tilanteita, jolloin työ ja työnjako tarvitsevat uudelleen organisointia. Voi olla liiallista kiirettä ja töitä, joita kenelläkään ei ole aikaa tehdä. Joskus työntekijän työkyky voi muuttua tai tulla muuten tarve etsiä uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Ratko-menetelmä tarjoaa ketterän tavan työn organisointiin ja muotoiluun. Sen avulla työyhteisö järjestää tehtäviä uudella, aiempaa mielekkäämmällä tavalla. Samalla he kokoavat yhdessä uuden työnkuvan.

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö

Ratko-menetelmä on hyvä työkalu edistää vastuullista, monimuotoisuutta tukevaa ja arvostavaa johtamista. Se soveltuu kaikkiin työuran vaiheisiin mm. silloin, kun työkyky on muuttunut. Ratko edistää osaltaan myös esteetöntä rekrytointia. Menetelmän avulla jo kymmenet työnantajat ovat työllistäneet vammaisia ja osatyökykyisiä osaajia erilaisiin tehtäviin.

Ideana on luoda työntehtävä, jossa työntekijän taidot ovat sopivat työn asettamiin vaatimuksiin. Käytännössä Ratko toteutuu työpaikalla lyhyinä työpajoina. Asiantuntijatyönä voidaan tehdä myös työn ja tekijän yhteensovittamisen arviointi. Tutustu Ratko-menetelmään ja sen toteuttamiseen.

Vamlasin palvelut

Vamlas tarjoaa yrityksille asiantuntemusta ja työkaluja, jotka auttavat luomaan hyvät edellytykset rekrytoinnille ja työssä onnistumiselle. Menetelmiä ja työkaluja voidaan hyödyntää myös kaikissa työuran vaiheissa, esimerkiksi työkyvyn muutostilanteissa. Vamlasin palveluiden esittely »